KURTILAS


Sistem pembelajaran yang diberlakukan pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah menggunakan KURTILAS (kurikulum 2013)